dr Bartosz Bujak

dr Bartosz Bujak

dr Bartosz Bujak

Lekarz stomatolog - specjalista I stopnia z protetyki stomatologicznej, zajmuje się odbudową protetyczną na implantach oraz rekonstrukcją zwarcia, pasjonuje się nowymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie protetyki stomatologicznej, interesuje się sztuką nowoczesną oraz teatrem.