Leczenie warunkowe

Zasady prowadzenia leczenia warunkowego:

Leczenie warunkowe podejmowane jest zawsze po uzgodnieniu i na prośbę pacjenta. Prowadzone jest w sytuacjach w których występuje zagrożenie niepowodzenia osiągnietego celu stomatologicznej terapii . W takich przypadkach stosowania leczenia warunkowego pacjent musi być poinformowany o ryzyku i kosztach związanych z przebiegiem leczenia . Konsekwencją takiego leczenia może być utrata zęba lub ewentualnie wymiana uzupełnień protetycznych . Informacja o zastosowaniu leczenia warunkowego musi być zapisana przez lekarza prowadzącego w dokumentacji medycznej i potwierdzona własnorącznym podpisem pacjenta . Leczenie warunkowe pacjenta nie jest objęte gwarancją.

Zakres leczenia warunkowego dotyczy:

  • leczenia endodontycznego (przy obliteracji kanałów korzeniowych lub zapaleniu tkanek okołowierzchołkowych)
  • powtórnego leczenia endodontycznego (w trakcie leczenia w którym dochodzi do resorbcji wewnętrznej korzenia zęba i tkanek wokół zachowawczej odbudowy zęba martwego),
  • dużej odbudowy korony zęba zachowując żywą miazgę,
  • leczenia choroby przyzębia,
  • leczenia ubytków klinowych
  • leczenia implantologicznego,