Gwarancja leczenia

Zasady ogólne gwarancji
 1. CM Vita – Medica udziela gwarancji na usługi stomatologiczne wykonane jedynie w następujących przypadkach:
  – zakończenia zaakceptowanego i zaplanowanego leczenia pacjenta, którego celem jest uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego
  – zrealizowania zaplanowanego leczenia według wspólnie ustalonego harmonogramu wizyt
 2. CM Vita – Medica zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i wszelkich wad prac objętych gwarancją.
 3. Gwarancja nie dotyczy prac wykonanych warunkowo.
Czas gwarancji
 1. Wypełnienia ubytków po usunięciu próchnicy objęte są roczną gwarancja.
 2.  Wkłady koronowo – korzeniowe, mosty porcelanowe wsparte na własnych zębach lub wsparte na implantach, oraz korony protetyczne objęte są 3 letnią gwarancją.
 3. Protezy szkieletowe objęte są 3 letnią gwarancją.
 4. Protezy całkowite i częściowe objęte są 2 letnia gwarancją.
 5. Implanty objęte są 5 letnią gwarancją.
Zasady udzielania gwarancji

Gwarancja udzielana jest w przypadku:

 1. systematycznego usuwania złogów nazębnych przynajmniej raz na 6 miesięcy (zabieg płatny)
 2. stałego i właściwego utrzymania higieny jamy ustnej poprzez codzienne i prawidłowe szczotkowanie zębów , implantów i odbudowy protetycznej
 3.  zgłaszanie się na badania kontrolne raz na 6 miesięcy według zarejestrowanych wizyt w karcie historii choroby
Utrata gwarancji może nastąpić w przypadku:
 • niedostatecznego dbania o stan higieny jamy ustnej,
 • nie dotrzymania jednego terminu usunięcia złogów nazębnych,
 • nie zgłaszanie się na badania kontrolne,
 • korzystania w okresie gwarancyjnym z pomocy lekarzy stomatologów poza placówkami CM Vita – Medica, dopuszczalne jest to jedynie w nagłym przypadku dla ratowania stanu zdrowia. Pacjent zobowiązany jest w tej sytuacji zgłosić się niezwłocznie do placówki CM Vita – Medica w celu oceny wpływu wykonanych zabiegów na możliwość przyspieszonego zużycia pracy objętej gwarancją.
 • samodzielnej modyfikacji pracy protetycznej lub modyfikacji protezy ruchomej spowodowanej utratą zęba
 • ingerencji w prace protetyczne ze strony osób trzecich
  nie korzystania z prac protetycznych – protez ruchomych przez pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa
 • stwierdzenia nie leczonych parafunkcji (zgrzytanie zębami, szczękościsk, nadmierne żucie gumy)
 • wystąpienia nie leczonych patologii układu stomatologicznego (zaburzenia zwarcia, braki w uzębieniu, choroby przyzębia, próchnica)